Contributie per sport

Heeft u vragen? Overleg met de trainsters/trainers

Gym

45 minuten per week
Kosten € 22,50 per kwartaal

Volleybal

2 uur per week
Kosten € 33,00 per kwartaal

Turnen

Basisprogramma (2 1/2 uur per week) 
Kosten € 75,- per kwartaal

Volledig programma (5 uur per week)
Kosten € 120,- per kwartaal

MBvO

60 minuten per week
€20,00 per 2 maanden.

 


Inschrijfgeld bedraagd eenmalig 

€ 12,50

Contributie
Wij zijn een vrijwilligersorganisatie en geen commerciele club. Het lidmaatschapsbedrag wordt per jaar in de algemene ledenvergadering vastgesteld aan de hand van de begroting. Dit bedrag wordt door 4-en gedeeld om de lasten voor de leden wat te spreiden. Het is dus zo dat u voor het kwartaal waarin de vakantie valt net zo veel betaald als voor een kwartaal waarin u alle weken sport.

Inschrijven
Inschrijven kunt u doen door middel van het inschrijfformulier die u hier kunt downloaden of kunt verkrijgen bij de leiding. Lever dit volledig ingevulde formulier in bij de leiding. 
De contributie wordt per kwartaal automatisch geïncasseerd.
Q1 1januari - 31 maart
Q2 1 april - 30 juni
Q3 1 juli - 30 september
Q4 1 oktober - 31 december

Opzeggen
Opzeggen kan alleen per mail aan ledenadministratie@lingia.nl. Het opzegtermijn is 14 dagen voor het einde van het lopende kwartaal. Zeg dus optijd op zodat u niet voor een extra kwartaal moet betalen. Wij betalen ook uw lidmaatschapsdbijdrage aan de KNGU aan de hand van de inschrijvingen per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.